Zdroje financování

Sledujte možnosti finacování boje se suchem a nedostatkem vody na stránkách Ministrestva životního prostředí:
 
Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.
 
Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.
 
 
 
 
Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima. Určeno pro rozvoj nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a přispět k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity. Program LIFE slouží i k podpoře a rozvoji environmentální legislativy v Evropské unii.
 

Dotační program Libereckého kraje: Podpora retence vody v krajině

Zahájení: 1.2.2020
Ukončení: 10.4.2020

 
Účel podpory:
  • tvorba a obnova přirozených vodních prvků v krajině                   
  • obnova přirozených funkcí drobných vodních toků a niv
  • regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení
  • tvorba a obnova zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží 
  • zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana před erozí
  • opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných územích
 
Poradí vám:
Ing. Tereza Pokorná - správce programu
485 226 612, tereza.pokorna@kraj-lbc.cz
Ing. Radka Vlčková - vyjádření
485 226 401, radka.vlckova@kraj-lbc.cz
 
 
Informace k problematice:

https://www.vodavkraji.com/