Mapové kompozice 

MAPA OBECNÁ
(přírodní podmínky, družicové snímky, časová animace uhrnných hodnot srážek + obecné mapové podklady)

 

MAPA PŮDY A ZEMĚDĚLSTVÍ
(BPEJ, druhy půd, data LPIS, vodní eroze, větrná eroze, meliorace, výnosový potenciál + obecné mapové podklady)

 

MAPA GEOLOGIE
(geologická mapa, hydrogeologické rajony + obecné mapové podklady)

 

MAPA OCHRANA PŘÍRODY
(zvláště chráněná území, NATURA, ÚSES, mokřady, fragmentace dopravou, biotopy, habitaty + obecné mapové podklady)

 

MAPA PRO AKČNÍ PLÁN ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU V PODMÍNKÁCH LIBERECKÉHO KRAJE
(data analytické i návrhové části: indikátory, zranitelnost z různých hledisek, adaptační opatření v krajinných okrscích + obecné mapové podklady)

 

MAPA - REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ
(opatření pro retenci vody na Frýdlantsku + obecné mapové podklady)

 

 

MAPA STUDIÍ A KONCEPCÍ

(zobrazení, pro která území byly zpracovány studie nebo koncepce s finanční účastí nebo spoluúčastí Libereckého kraje, včetně identifikace zpracovaných studií kliknutím do mapy)
 

 

 

Ukázky vybraných geografických dat
 


smyv půdy - vodní eroze


expozice ke světovým stranám


geologie


historická data (II. a III. vojenské mapování)

 

Zdroje dat ke stažení

http://www.suchovkrajine.cz/vystupy/gis-data

Postupně bude doplňováno.

 

Statistická data

Trochu - díky statistikám z ČSÚ - se můžeme pohrát s čísly. Zjistit, jaké jsou trendy. Jak je na tom které území obce s rozšířenou působností.

Zobrazení grafů je v testovacím režimu.

https://sucho.kraj-lbc.cz/casove-rady-orp

Družicové snímky

Družicové snímky využívané v aplikaci Sucho a retence vody v krajině pochází z družice Sentinel 2. Snímky z období od roku 2017 si můžete zobrazit ve všech mapových úlohách. Postup:

  1. ve stromě vrstev si zakliknete vrstvu Družicové snímky 
  2. dole pod stromem vrstev je odkaz "Družicové snímky", kde si vyberete konkrétní snímek
  3. snímek se zobrazí v pravých barvách, ale můžete si nechat spočítat vegetační index (výběr v dolním řádku) 


družicový snímek v pravých barvách 


vegetační index NVDI


vegetační index NDWI

Více o vegetačních indexech zde - stránka je zatím v přípravě

 

 

Metainformační katalog

Data použité v aplikacích jsou popsány v metainformačním katalogu: https://metadata.kraj-lbc.cz
Data ve správně GIS životního prostředí si lze stáhnout prostřednictvím výdejového portálu: https://geoportal.kraj-lbc.cz/vydej/