Metainformační katalog

Data použité v aplikacích jsou popsány v metainformačním katalogu: https://geoportal.kraj-lbc.cz/metadata/ .
Data ve správně GIS životního prostředí si lze stáhnout prostřednictvím výdejového portálu: https://geoportal.kraj-lbc.cz/vydej/

 

 

Statistická data

Trochu - díky statistikám z ČSÚ - se můžeme pohrát s čísly. Zjistit, jaké jsou trendy. Jak je na tom které území obce s rozšířenou působností.

Zobrazení grafů je v testovacím režimu.

https://sucho.kraj-lbc.cz/casove-rady-orp

 

 

Zdroje dat

http://www.suchovkrajine.cz/vystupy/gis-data

Postupně bude doplňováno.

Mapové kompozice 

Mapové kompozice a geografická data se vztahem k problematice sucha a retence vody v krajině.

 

Ukázky vybraných geografických dat
 


smyv půdy - vodní eroze


expozice ke světovým stranám


geologie


historická data (II. a III. vojenské mapování)

Družicové snímky

Družicové snímky využívané v aplikaci Sucho a retence vody v krajině pochází z družice Sentinel 2. Snímky z období od roku 2017 si můžete zobrazit ve všech mapových úlohách. Postup:

  1. ve stromě vrstev si zakliknete vrstvu Družicové snímky 
  2. dole pod stromem vrstev je odkaz "Družicové snímky", kde si vyberete konkrétní snímek
  3. snímek se zobrazí v pravých barvách, ale můžete si nechat spočítat vegetační index (výběr v dolním řádku) 


družicový snímek v pravých barvách 


vegetační index NVDI


vegetační index NDWI