Přednášky k zamyšlení

 

Zprávy o životním prostředí

 
 

Portály a webové stránky

Portál Intersucho 

Monitoring aktuálního stavu sucha v České republice
 

Portál HAMR

Aktuální stav hydrologického, meteolologického, agronomického sucha a retence.
 

Portál Monitoring sucha a jeho dopadů

Adresa: http://stavsucha.cz/
Portál zprostředkovává přístup k informacím o aktuálním výskytu sucha na území České republiky. 
Správci: 
Mendelova Univerzita Brno
ČHMÚ
Czech Globe
 

Portál Sucho v krajině

Informace o problematice sucha pro veřejnost
 

Web Biosucho

Webové stránky věnované vysychání toků v období klimatické změny
 

Portál Klimatická změna

Adresa: https://www.klimatickazmena.cz/

Dopady změny klimatu - aktuální stav, časové řady

https://www.klimatickazmena.cz/cs/vse-o-klimaticke-zmene/pruvodce-zmenou-klimatu/

 

Portál Fenofáze

Adresa: https://www.fenofaze.cz/

Monitoring fenologických fází rostlin

 

Mapová aplikace Atlas hydrologických poměrů

https://shiny.fzp.czu.cz/KVHEM/atlas/

 

Geoportál SOWAC GIS - VÚMOP

https://geoportal.vumop.cz/

 

Informační systém melioračních staveb - VÚMOP

https://meliorace.vumop.cz/