Sucho a retence vody

Portál Sucho a retence vody v krajině si klade za cíl shromáždit dostupné podklady k vyhodnocování situace v Libereckém kraji.

Vedle našich zaběhlých mapovým úloh se vztahem k životnímu prostředí, publikovaných prostřednictvím geoportálu  (https://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy) a povodňového portálu (https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapy ) připravujeme tuto mapovou aplikaci, která bude mít ústřední témata: půda, sucho, retence vody v krajině.

Aplikace bude kromě obecného přehledu sloužit jako podklad pro hodnocení žádostí o dotace z grantového fondu Libereckého kraje na téma podpory retence vody v krajině

 

Video retence vody v krajině

Co pro podporu retence vody v krajině dělá Liberecký kraj?
Aktuálně například spustil dotační program: Podpora retence vody v krajině.

 

Aktuálně je portál ve stavu přípravy.

Co najdete na portále

Připravili jsme pro vás zajímavé mapové úlohy. V mapách například najdete:


mapovou úlohu věnovanou půdám a databázi LPIS


data věnované analýze povrchu - digitální model reliéfu a povrchu, sklonitost terénu, expozici terénu...


družicové snímky z družice Sentinel 2A za období 2017-2020, včetně možnosti výpočtu různých vegetačních indexů (NDVI, NDWI,...)

Jak s portálem pracovat?

Podívejte se na krátké prezentační video s ukázkou možností některých nových funkcí (přidání družicového snímku, přidání mapové služby s podporou Web Mercator...).